Deelnemen 

Mensen die in het bedrijfsleven moeilijk mee kunnen komen en niet in aanmerking komen voor een WSW-indicering kunnen een beschutte werkplek krijgen in Luttenberg of Lemelerveld. Zo kunnen zij onder begeleiding werkervaring op doen om eventueel terug te kunnen keren naar het reguliere werk. Samen met vakkrachten werkt een deelnemer aan tastbare producten, waarbij de werkbegeleider meedenkt en aanstuurt. Deelnemers worden gestimuleerd om te ontdekken wat zij kunnen, waardoor het gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde wordt vergroot, of hersteld. Belangrijk binnen het geheel is te werken met interesse, zorg en aandacht. Onze doelgroep zijn mensen van 18 t/m 70 jaar.

Voor wie? 


-         Mensen met een lichamelijke en/of psychische beperking
-         Mensen met psychiatrische problematiek
-         Mensen met een verstandelijke beperking 
-         Mensen met ASS of mensen met een niet aangeboren hersenletsel
-         Mensen die re-integratie verplichting moeten volgen 
-         Mensen die vanuit de gemeente sociale activering nodig zijn
-         Mensen die in aanmerking komen voor een WIA-uitkering
 
 
 

 
Aanmeldprocedure

Met een nieuwe deelnemer hebben wij een intakegesprek. Dit doen wij om de eerste afspraken helder te maken en inzicht te krijgen in de arbeidsinteresse van de desbetreffende deelnemer. Deze afspraken leggen we vast in een begeleidingsplan en een zorgovereenkomst. In het begeleidingsplan komen concrete werkdoelen en aandachtspunten te staan. In de zorgovereenkomst wordt het volgende vastgelegd:
 
 
-         Het aantal te werken uren
-         Welke zorg geleverd wordt, waar en wanneer
-         De duur van de overeenkomst
-         De werking van de klachtenprocedure
-         Welke taken de medewerker gaat uitvoeren
-         Welke aandachtspunten zijn er en wie draagt hier zorg voor 
-         Plannen van een tussenevaluatie voor het opstellen van nieuwe doelen
  Afbeelding invoegen
 
Wij streven er naar om binnen ons bedrijf in Lemelerveld maximaal 16 deelnemers per dag een dagbesteding te bieden. In Luttenberg hebben wij plek voor 12 deelnemers. Deelnemers maken producten die daadwerkelijk verkocht worden in onze winkel in Lemelerveld. Iedereen die bij ons komt werken, krijgt veel keuzevrijheid binnen de bestaande grenzen. Wij leren iedere deelnemer binnen ons bedrijf om samen te werken en elkaar te ondersteunen. Door als begeleiding mee te werken, geven wij de deelnemers het gevoel gezamenlijk ons bedrijf te runnen. Dit versterkt de eigenwaarde en stimuleert de wil om te werken.
 
Klachtenregeling 

Klik hier voor document klachtenregeling Leer- en werkbedrijf de Enk.

 

 
 


Foto's:  Afbeelding invoegen